Koncentrationsnivå

Det mest praktiska sättet att börja beskrivningen av en parfym, är att utgå från dess koncentrationsgrad, vilken doftfamilj den tillhör, och noterna i doften, vilka alla påverkar den övergripande upplevelsen av parfymen, från att den först applicerats till den sista kvardröjande antydan om den.

Parfymolja måste spädas ut eftersom outspädd olja (naturlig eller syntetisk) innehåller en sådan hög koncentration flyktiga ämnen att de troligen skulle orsaka allergiska reaktioner och kanske skador om de skulle appliceras direkt på huden.

Koncentrationen i procent per halt av parfymolja är:

  • Parfym: 15-30 % [18]
  • Eau-de-Parfum (EdP): 8-15 % [18]
  • Eau-de-Toilette (EdT): 4-8 % [18]
  • Eau-de-Cologne (EdC): 3-5 % [18]. Varumärke ® ”Echt Koelnisch Wasser”, ”Original Eau de Cologne”
  • Splash-Cologne: 1-3 % [18]
  • Eau de Solide (EdS): ~1% doftblandning. Varumärke ® ”EdS”